Поповнення фондової колекції.
Колекція книг Заповідника поповнилась факсимільним виданням білоруського першодрукаря, просвітителя, перекладача, митця-графіка, одного із засновників кириличного книгодрукування Франциска Скорини (1490 – не пізніше 1551) «Біблія руська, виложена доктором Франциском Скориною із славного града Полоцька, Богу ко чти і людем посполитим к доброму наученію». Свою першу друкарню він заснував у Празі, де й видав Біблію в 1519 році, а взагалі упродовж 1517–1519 років ним було видано 23 Біблії. До речі, білоруський переклад Біблії Ф.Скорини випередив у часі німецький переклад Біблії Мартина Лютера.
Франциск Скорина був досить освіченою людиною. Він закінчив Ягеллонський і Падуанський університети. Досить цікавими є його висловлювання, зокрема:
«Понеже від народження звірі, ходячі в пустелі, знають ями свої, птахи, що літають в повітрі, відають гнізда свої; риби, плаваючі по морю і в річках, чують вири свої; бджоли і тим подібні боронять вуликів своїх, — тако ж і люди, і де зродилися і вскормлені були, до того місця велику ласку мають».
«Закон природжений в тому найбільше дотримуваний буває: то чинити іншим всім, що самому приємно є від інших всіх, разом не чинити іншим, чого не сам хочеш від інших матиі. Сей закон пророджений є в серці кожної людини».
Факсимільне видання Біблії побачило світ у 1990 році, у Мінську. Заповіднику за сприяння Світлани Павлівни Дремлюк Біблію передала мешканка м. Черкаси Раїса Романівна Мелешко. Висловлюємо їм сердечну вдячність.