Географiя учасникiв цьогорiчної науково-практичної конференцiї, що днями вiдбулася у Корсунь-Шевченкiвському заповiднику, охопила ледь не всю Україну - Переяслав-Хмельницький, Львiв, Iвано-Франкiвськ, Київ, Запорiжжя, Кам'янець-Подiльський, Черкаси, Канiв, Кам'янка та iн. Загалом, 41 особа взяла участь в кiлькагодинному обговореннi теми "Корсунщина в iсторiї України".

Як зазначила директор Заповiдника Парасковiя Степенькiна, конференцiя саме такого формату вiдбувається тут вперше. Присутнi мали нагоду всебiчно ознайомитися з iсторiєю Корсунського краю, про що свiдчить рiзноманiття тем, якi висвiтлювали учасники заходу.

Пiд час пленарного засiдання науковцi виступили з доповiдями про археологiчнi скарби Корсунщини, її мiсце в литовську добу, в iсторiї Української Православної церкви та iн. Iз захопленням, яке передалося вiд директора меморiального музею К.Г.Стеценка у с.Веприку (Фастiвський р-н Київської обл.) Едуарда Мондзелевського, учасники конференцiї слухали про невiдомi сторiнки бiографiї К.Г.Стеценка, а саме його працi в урядi Директорiї УНР.

Секцiйнi засiдання охопили понад 30 тем. Стосувалися вони подiй i Голодомору 1932-1933 рр., i Другої свiтової вiйни. Вели мову також про родину барона С.Е.Штейгера - власника Миколаївки, про аграрнi вiдносини на Корсунщинi в 1920-х роках. Розглянули зрiз життя селянства пiвнiчно-схiдної Корсунщини за матерiалами дослiдження родоводiв сiл Нетеребки i Сахнiвки. Значну увагу було придiлено висвiтленню питань культури, мистецтвознавства, археологiї та етнографiї, що пов'язанi з Корсунщиною.