Корсунь-Шевченкiвський державний iсторико-культурний заповiдник

Публікації Заповідника

1. Науково-популярне історичне видання "Корсунський часопис"

Журнал містить наукові повідомлення, розвідки, спогади з історії Корсунщини та порушує проблеми з історії України. У ньому вміщено тексти низки архівних документів. Журнал ілюстрований.

1994. – № 1П.Я.Степенькіна. Історія Корсунщини в літописах; Л.Г.Овсієнко. Залишки давньоруських оборонних споруд ХІ – ХІІ ст. на території Корсунь-Шевченківського району Черкаської області; Ю.А.Мицик. Гетьман Сагайдачний на Корсунщині; С.Ю.Степенькін. Корсунські полковники; Л.А.Пономаренко. Плани й економічний опис Корсуня та його округи; К.І.Колесникова. "Мій щирий брате і друже" (про В. Шевченка); Т.Ю.Полякова. Розвиток промисловості на Корсунщині в XVIII – початку ХІХ століть.

1995. – № 2: Сторінки історії (історія музею історії Корсунь-Шевченківської битви); С.Ю.Степенькін. Історія Корсунського полку в документах та матеріалах Інституту рукопису ЦНБ ім. В.І.Вернадського АН України; Л.А.Пономаренко. Камеральний опис містечка Корсуня та його округи; Т.Ю.Полякова. Станіслав Понятовський; Ю.А.Мицик. Незнаний літературний твір про Коліївщину; В.К.Борисенко. Архів Василя Авраменка – у Києві; В.А.Коломієць. Творчий шлях Василя Авраменка і становлення та розвиток української хореографічної культури Західної діаспори; Т.Л.Бондаренко. Андрій Легіт (Андрій Тодосійович Ворушило); А.І.Бахмут. Декоративно-прикладне мистецтво на Корсунщині в ХІХ – ХХ століттях.

1996. – № 3: Камеральний опис містечка Корсуня та його округи; Ведомость о Корсунском Онуфриевском заштатном монастыре; Прошение крестьянина хутора Славщина Черниговского уезда Артёма Васильевича Огилько на имя Археографической комиссии; Л.Г.Овсієнко. Сахнівські скарби; Ю.А.Мицик. Листи шляхтича Завадського про Коліївщину; К.І.Колесникова. Дещо про родину Варфоломія Шевченка; А.Г.Ніколенко. Подвижник (про С.К. Бондарєва); Т.Ю.Полякова. Петро Васильович Лопухін; А.Г.Ніколенко. З історії будівництва Корсунь-Шевченківської гідроелектростанції; А.І.Бахмут. Декоративно-прикладне мистецтво на Корсунщині в ХІХ – ХХ століттях.

1996. – № 4: Унікальні документи Корсунської полкової канцелярії XVII – XVIII століття; С.Ю.Степенькін. Корсунський полк у XVII – початку XVIII століття; А.Г.Ніколенко. Голодомор на Корсунщині; Т.Ю.Полякова. Павло Петрович Лопухін; О.М.Романчук. Василь Авраменко на Рівненщині; П.Л.Стецик. Сагайдачний у Стеблеві – гетьман чи полковник?; П.Я.Степенькіна. До питання становлення Української Церкви; А.І.Бахмут. Декоративно-прикладне мистецтво на Корсунщині в ХІХ – ХХ століттях.

1997. – № 5: Битва під Корсунем 26 травня 1648 року; І.С.Стороженко. Спочатку були Жовті Води; Ю.А.Мицик. Документи XVII ст. про Корсунь; А.Г.Ніколенко. Іван Золотаренко; І.С.Стороженко. Кримський полководець Тугай-бей; П.Л.Стецик. Цей загадковий Богдан Хмельницький; В.В.Кривошея. Матеріали до історії та генеалогії Корсунського полку; О.М.Семененко. Ярослав Лебединський: власний погляд на історію України (номер присвячений 350-річчю Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття).

1997. – № 6о. Юрій Мицик. Кілька документів до історії Корсуня та роду Кандиб у другій половині XVII ст.; С.Ю.Степенькін. Корсунський полк у XVII – початку XVIII століття; П.Л.Стецик. Липень – серпень 1941 року на Корсунщині. Хроніка розвитку подій; А.Г.Ніколенко. Репресії на Корсунщині; Я.В.Бондарчук. Сузір’я князів Острозьких; А.І.Бахмут. Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках архітектури XVIIІ – ХІХ століть Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника; П.Я.Степенькіна. До питання становлення Української Церкви; В.В.Ластовський. Відносини духовенства Переяславсько-Бориспільської єпархії з уніатським у 60 – 70-х роках XVIII ст. на Правобережній Україні; К.І.Колесникова. Побут єврейського населення Корсунщини; Григорій Зленко. До Корсуня (вірш).

1998. – № 7-8о. Юрій Мицик. Московський посол у Корсуні 1657 року; Петро Стецик. Невідомий етап та деякі непарадні штрихи Корсунь-Шевченківської битви; Анатолій Ніколенко. Події "Київської козаччини" 1855 року на Корсунщині; Лідія Овсієнко. Кургани на території Корсунь-Шевченківського району; Світлана Коваленко. Остарбайтери: спроба наукового дослідження за спогадами жителів Корсунь-Шевченківського району; Галина Давиденко. Жива окраса Корсуня (про Корсунь-Шевченківський ландшафтний парк); Клавдія Колесникова. Побут єврейського населення Корсунщини; Анатолій Бахмут. Відомі майстри пензля – уродженці Корсунщини; Леонід Ворошило. Ворошило Костянтин Андрійович.

1999. – № 9-10о. Юрій Мицик. Жан-Анрі Мюнц та його опис Правобережної Наддніпрянщини XVIII ст.; Сергій Хаврусь. Короткий історико-географічний огляд Стеблева; Ярослав Лебединський. Гетьманщина в Україні та Січ наприкінці XVII ст.; Світлана Коваленко. Остарбайтери: спроба наукового дослідження за спогадами жителів Корсунь-Шевченківського району; Тетяна Полякова. Доля колекцій творів мистецтва та бібліотеки Корсунського палацу; Ніна Кришовська. Кришовський Володимир Семенович.

2004. – № 11Л.Г.Овсієнко Корсунь-Шевченківська операція. Хроніка подій; Зі спогадів учасників Корсунь-Шевченківської битви; Німецькі війська у Корсунь-Шевченківській операції; Зі спогадів бригадира мотобригади СС "Валлонія" Леона Дегрелля; о. Ю.Мицик. Кілька документів з історії Черкащини XVII – XVIII ст.; С.Ю.Степенькін. Корсунь як тимчасова резиденція Б.Хмельницького; Т.Ю.Полякова. Найясніші князі Лопухіни-Демидови; К.І.Колесникова. "Коли я жив у Корсуні" (про Шолом-Алейхема).

2004. – № 12: Спогади Азамата Кайтукова про початок війни; Спогади Володимира Томенка про участь у партизанському русі під час Великої Вітчизняної війни у період 1942 – 1943 рр.; Німецькі війська у Корсунь-Шевченківській операції; о. Юрій Мицик. Вірш польського поета ХVII ст. про Корсунську битву 1648 р.; о. Юрій Мицик. Жовтоводська і Корсунська битва 1648 р. в описі мемуариста ХVII ст. А.С.Радзивилла; о. Ю.Мицик, Олександр Кислюк. Битва під Корсунем в описі хроніста XVII ст. Самуеля Грондського; Станіслав Степенькін. Гайдамацький рух на Корсунщині; Олена Райкова, Лариса Іваненко. Весілля Корсунщини; Світлана Коваленко. З історії двох картин (про роботи З.Бубікса); Лідія Овсієнко. Пам’ятки скіфської культури на Корсунщині; Анатолій Ніколенко. З історії автобусного руху на Корсунщині; Тетяна Полякова. Найясніші князі Лопухіни-Демидови.

2005. – № 13: Учасники Параду Перемоги 24 червня 1945 року; Лідія Овсієнко. Корсунь-Шевченківська операція. Хроніка подій; Парасковія Степенькіна. Німецькі війська у Корсунь-Шевченківській операції; Парасковія Степенькіна. Храм пам’яті (історія розвитку Корсунь-Шевченківського заповідника); Анатолій Ніколенко. Зв’язок на Корсунщині; Олена Райкова, Лариса Іваненко. Весілля Корсунщини; Світлана Коваленко. Мальтійський орден і власники Корсунського маєтку; Станіслав Степенькін. Корсунські старости середини XVII-XVIII століть; Тетяна Полякова. Найясніші князі Лопухіни-Демидови.

2005. – № 14Лідія Овсієнко. Археологічні дослідження на території палацово-паркового ансамблю в місті Корсуні-Шевченківському; Ольга Родичкіна, Іван Родичкін. Незакінчена історія садиби; Парасковія Степенькіна. Палацово-парковий ансамбль у Корсуні часів князя Станіслава Понятовського; Тетяна Полякова. Палацово-парковий ансамбль; Князівські слуги.

2006. – № 15: Євгеній Олексійович Візнюк (біографія); Благодійники Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника; Олександр Кислюк, о. Юрій Мицик. Незнаний німецький "летючий листок" про Чигиринський похід 1678 р.; Анатолій Ніколенко. Розвиток охорони здоров’я на Корсунщині; Парасковія Степенькіна. До питання становлення Української Церкви; Тетяна Полякова. Палацово-парковий ансамбль; Олена Райкова, Лариса Іваненко. Весілля Корсунщини; Світлана Коваленко. Родовід Григорія Петровича Шевченка; Анатолій Бахмут. Митці Корсунщини; Станіслав Степенькін. Корсунські старости ХVII – XVIII ст.

2006. – № 16о. Юрій Мицик. Цікаві документи з історії Черкащини ХVІ  ХVІІІ ст.; Станіслав Степенькін. Кілька документів, що стосуються історії родів Улізків та Кандиб; Парасковія Степенькіна. До питання становлення Української Церкви; Тетяна Полякова. Розвиток медицини на Корсунщині наприкінці ХVІІІ  на почтку ХХ ст.; Олена Райкова, Лариса Іваненко. Весілля Корсунщини; Анатолій Бахмут. Митці Корсунщини (майстри декоративно-ужиткового мистецтва); Світлана Коваленко. Лікарська династія Тріттшелів; Анатолій Татарин. Мистець знаний і невідомий (до 130-річчя з дня смерті Івана Сошенка, українського художника, педагога, друга Т.Г. Шевченка); Лідія Овсієнко. Корсунь-Шевченківська наступальна операція. Хроніка подій; Ольга Харченко. Історія верстатобудівного заводу імені Б. Хмельницького.

2007. – № 17Станіслав Степенькін. Документи, які ілюструють самоврядування міста Корсуня наприкінці ХVІ - на початку ХVІІ століть; Інна Тарасенко. Корсунська битва 1648 року у висвітленні хроніки С. Твардовського; о. Юрій Мицик. Бої за Корсунь 1941 року очима німецького історика; Парасковія Степенькіна. До питання становлення Української Церкви; Тетяна Полякова. Розвиток сільського господарства на Корсунщині наприкінці ХVІІІ  – на початку ХХ століть; Сергій Хаврусь. З витоків рідної землі; Світлана Коваленко. Петро Володимирович Жур –  письменник-шевченкознавець; Лідія Овсієнко. Директиви Ставки Верховного Головнокомандування та командуючих фронтами по Корсунь-Шевченківській операції; Парасковія Степенькіна. Німецькі війська в Корсунь-Шевченківській операції: нові джерела; Лариса Іваненко. Мобілізація до Червоної армії жителів сіл Драбівки, Деренківця, Нетеребки та Сахнівки під час Корсунь-Шевченківської операції; Лариса Цьоменко. Свідчення жителів села Квіток про оборону села в січні-лютому 1944 року; Анатолій Бахмут. Образотворчий літопис Корсунь-Шевченківської битви.

2007. – №18Станіслав Степенькін. Пам’яті жертв Голодомору 1932  1933 років; Спогади очевидців Голодомору (із фондів Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника); Політичний плакат 1932  1933 років; о. Юрій Мицик. Стеблівська трагедія 1664 року у висвітленні віршованої хроніки; Станіслав Степенькін. Люстрації Корсунського староства першої половини ХVІІ століття; Лідія Овсієнко. Деякі документи періоду Української революції 1917 – 1921 років на Корсунщині; Описанія городовъ, местечекъ, селъ и деревенъ. Корсунь местечко; Ольга Воронецька. Голод в Україні 1946 – 1947 років; Тетяна Полякова. Корсунський маєток за часів найяснішого князя Петра Васильовича Лопухіна (1799 1827 роки); Галина Давиденко. Продовольча програма: шляхи реалізації та результати (1982 – 1990 рр.); Сергій Хаврусь. Князі Яблоновські в Стеблеві; Ігор Фесенко. Фразеологізми села Завадівка; Степан Дорошенко, Ольга Ярошенко. Історія Канівщини з прадавніх часів до ХІІІ століття.

2008. – № 19: Указ Президента України № 437/2008 від 14.05.08 р. (про надання Корсунь-Шевченківському державному історико-культурному заповіднику статусу національного); Станіслав Степенькін. Люстрації Корсунського староства другої половини ХVІІІ століття; о. Юрій Мицик. Бої у корсунському "котлі" 1944 року в мемуарах фельдмаршала Манштейна; о. Юрій Мицик. Рицарські хрести за корсунський "котел"; Олександр Пелехатий. Прорив; Марина Хаврусь. Богуславщина у творчості Івана Семеновича Нечуя-Левицького; Сергій Хаврусь. Стеблів культурно-мистецький; Світлана Коваленко. Діяльність німецьких адміністративних органів управління під час окупації Корсунського району (липень 1941 – лютий 1944 рр.); Тетяна Полякова. Розвиток сільського господарства на Корсунщині за часів найяснішого князя Павла Петровича Лопухіна (1827 – 1873 рр.); Лариса Іваненко. Поховальний обряд українців (Корсунщина).

2008. – № 20о. Юрій Мицик. Козацька рада в Корсуні (листопад 1660 р.) в описі першої польської газети; Станіслав Степенькін. Біографічні дані про деяких корсунських старост та полковників; Парасковія Степенькіна. Колекція предметів Василя Авраменка у фондах Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника; Тетяна Полякова. Розвиток сільського господарства на Корсунщині за часів найясніших князів Лопухіних-Демидових (1873 – 1918 рр.); Світлана Коваленко. До питання охорони здоров’я на Корсунщині на початку ХХ століття; Анатолій Ніколенко. З історії Корсунь-Шевченківського заводу "Агромаш"; Геннадій Чалий. Нова гіпотеза виникнення українського козацтва; Сергій Хаврусь. Семигори: літературно-краєзнавчі подорожі; Лариса Іваненко. Документи та спогади жителів села Деренківець, мобілізованих до лав Червоної армії під час Корсунь-Шевченківської операції; Матеріали Других наукових читань: Лідія Овсієнко. Голодомор 1932  1933 років та голод 1947 - 1948 років (за спогадами жителів району); Світлана Коваленко. Діти Корсунщини під час Голодомору 1932  1933 років та політичних репресій; Анатолій Ніколенко. Репресії на Корсунщині (за документами Комісії з поновлення прав реабілітованих); Лариса Цьоменко. З історії колективізації в селі Квітках (за спогадами жителів села); Галина Давиденко, Людмила Кочегура. Репресії на Корсунщині у 1930 – 1950-х роках (за матеріалами фондів Заповідника); Тетяна Полякова. Про роботу "Районної комісії по виявленню та обліку злочинів німецьких фашистів на території Корсунь-Шевченківського району". 1944 рік.

2009. – № 21о. Юрій Мицик. Малознана люстрація Корсунського староства першої половини ХVII століття; Щоденник Михайла Карбовничого; Світлана Дремлюк. Листи з фронту; Список населений місць Київської губернії; Станіслав Степенькін. Аналіз Реєстру козаків Корсунського полку, складеного відповідно до Зборівського договору 1649 року; о. Юрій Мицик. Зі спогадів двох німецьких солдатів про бої у корсунському "котлі"; Людмила Логвиненко. Предмети давньоруського озброєння; Ігор Фесенко. Перваги множини при звертанні до особи на прикладі творів Івана Нечуя-Левицького; Анатолій Ніколенко. Діяльність закладів культури на Корсунщині у 1920  2008 роках; Галина Давиденко. Продвольча програма: шляхи реалізації та результати (1982 – 1990 рр.); Тетяна Полякова. Культура на Корсунщині наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ століть.

2009. – № 22: Спогади про Корсунщину середини ХІХ століття священника Подвисоцького; Ріттер фон Шрамм. Черкаський героїчний епос; Німецький прорив під Черкасами; Дубове листя за бої під час прориву оборони ворога західніше Черкас; о. Юрій Мицик. Незнаний план Черкащини ХVІІІ століття; Станіслав Степенькін. Аналіз Реєстру козаків Корсунського полку, складеного відповідно до Зборівського договору 1649 року; Анатолій Ніколенко. Діяльність закладів культури на Корсунщині у 1920  2008 роках; Світлана Коваленко. Розвиток освіти на Корсунщині у 1918 – 2004 роках; Галина Давиденко. Продвольча програма: шляхи реалізації та результати (1982  1990 рр.); Парасковія Степенькіна. Василь Авраменко і Україна; Станіслав Степенькін. Корсунський полковник Григорій Гуляницький; Лідія Овсієнко. Василь Йосипович Довженок – дослідник археологічних пам’яток Корсунщини; Лариса Цьоменко. В.К. Стеценко – фундатор національної школи скрипкового мистецтва; Олена Райкова. Олексій Чуприна і кобарське мистецтво ХХ століття; Галина Давиденко. А.П.Савельєв  керівник групи парламентерів Червонох армії під час Корсунь-Шевченківської операції (за матеріалами фондів); Світлана Костенко. Життя і творчість Катерини Лазаренко.

2010. – № 23: Корсунь середини ХІХ століття у спогадах священика А. Лебединцева; Відомості про Корсунщину за 1906 рік; Фронтові листи Віллі Хаузена; о.Юрій Мицик. Цікавий документ з історії Черкащини часів Коліївщини; Людмила Алексашкіна. Місто Корсунь у козакознавчих студіях Д.І.Яворницького; Ольга Коломієць. Особливості та складнощі реставрації картин Івана Сошенка (з фондів Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника); Станіслав Степенькін. Відомості про деяких корсунських полковників; Ігор Фесенко. Обгрунтування переходу від однини до множини при звертанні співрозмовників нерівного статусу за повістю Івана Нечуя-Левицького "Микола Джеря"; Парасковія Степенькіна. Колекція предметів Василя Авраменка у фондах Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника; Світлана Коваленко. Розвиток освіти на Корсунщині у 1918 – 2004 роках; Анатолій Ніколенко. З історії Корсунь-Шевченківського машинобудівного заводу; Тетяна Полякова. Культура на Корсунщині наприкінці XVIII – на початку ХХ століття.

2010.- № 24: Відомості про Корсунщину за 1913 рік; Юрій Мицик. Нащадки Филона Джеджелія на Золотонощині. Екзотичний козацький подарунок 1603 року; Геннадій Чалий. Чи було татаро-монгольське іго на Русі?; Олександр Гаврилюк. Семен Гнатович Височан – герой національно-визвольного руху; Інна Тарасенко. Художник-фольклорист П.Д.Мартинович на Черкащині; Людмила Алексашкіна. Черкащина в епістолярній спадщині Д.І.Яворницького; Людмила Кочегура. Історія Корсунщини 1940 – 1950-х років за матеріалами Державного архіву Черкаської області; Світлана Коваленко. Розвиток освіти на Корсунщині у 1918 – 2004 роках; Парасковія Степенькіна. Місцеве самоврядування Корсуня-Шевченківського у 1940 – 1970 роках; Станіслав Степенькін. Адміністративний устрій на Корсунщині наприкінці ХVІ – на початку ХVІІІ століть; Михайло Самойленко. Діяльність Корсунь-Шевченківської міської ради; Петро Ковтун. Діяльність Корсунь-Шевченківської міської ради у 1976 – 1987 роках; Олексій Кушнір. Діяльність Корсунь-Шевченківської міської ради у 1970 – 1976 роках; Лідія Овсієнко. Адміністративний устрій та органи управління на Корсунщині в роки Української революції 1917 – 1921 років; Тетяна Полякова. Адміністративно-територіальний поділ Корсунщини наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ століть; Світлана Костенко. Історія Магдебурзького права.

2011. – №25: о. Юрій Мицик. Невідомі універсали канівських полковників 1644 – 1660 років; Ілюстрований путівник по Південно-Західній залізниці; Ольга Ройцина, Парасковія Степенькіна. Варфоломій Григорович Шевченко: гілки роду. Ольга Ройцина. Моє листування з Петром Володимировичем Журом; Інна Тарасенко. Відомий сценарист – уродженець Золотоноші (Я.А.Костюковський); Лідія Овсієнко. Учасники боїв Корсунь-Шевченківської битви в історії розвитку космонавтики; Тетяна Полякова. Аси танкових боїв: розповіді німецьких авторів; Світлана Костенко. Створення та функціонування класових селянських спілок в Україні: 20-ті – початок 30-х років ХХ століття; Наталія Матяш. Черкаси та Черкаська область у "Ленних записках" Якова Марковича на основі записів від початку 1723 до кінця 1727 років.

2012. – №26 – 27: Свідчення очевидця про події Київської козаччини 1855 року; Люстрація Корсунського староства 1714 року; Парасковія Степенькіна. Листи Івана Боберського до Василя Авраменка; о. Юрій Мицик. Окремі сторінки з історії Черкащини; о Юрій Мицик, Інна Тарасенко. Перебування Т.А.Зіньківського і В.Г.Кравченка на Черкащині; Станіслав Степенькін. Корсунський, Нижчестеблівський і Вищестеблівський курені Нової Запорозької Січі; Лідія Овсієнко.  Німецька та австро-угорська окупація Корсунщини 1918 року; Тетяна Полякова. Село Сидорівка – маєток В.Ф. Симиренка;  Галина Давиденко. Родина Льонченків (до 100-річчя від дня народження Героя Радянського Союзу М.К.Льонченка). Лариса Цьоменко. Народна музика та пісня у творчості композитора К.Г.Стеценка; Олена Райкова. Чумацтво і пісенний фольклор Корсунщини; Лариса Іваненко. Хрестини – важлива частина обряду; Ганна Зубко. Гончарне виробництво на Корсунщині у ХХ столітті (за матеріалами польових досліджень 2009 – 2011 років); Любов Романенко. Вирощування прядильних культур та виготовлення з них ниток (за спогадами жителів Корсунь-Шевченківського району)

2013. – №28: Про перейменування Корсуня; Парасковія Степенькіна. Доповідна записка колезького секретаря Івана Житницького; о. Юрій Мицик. Корсунь-Шевченківська операція 1944 року крізь призму дослідника історії дивізії СС «Вікінг»; о. Юрій Мицик. Паломники київських монастирів з Черкащини ХVІІ – першої чверті ХІХ століття; Олександр Гаврилюк. Козацька артилерія  Війська Запорозького і місто Лисянка Корсунського полку; Оксана Захарчук. Український священик, композитор, диригент, педагог; Оксана Захарчук. З любов’ю до України (до 200-ліття від дня народження Семена Гулака-Артемовського); Парасковія Степенькіна. Актуалізована джерельна база історії міста Корсуня-Шевченківського ХІ – ХVІІІ століття; Станіслав Степенькін. Корсунь у 10-60 роках ХVІІІ століття; Лідія Овсієнко. Повсякденне життя мешканців міста Корсуня під час Української революції 1917 – 1921 років; Ганна Зубко. Почесні громадяни міста Корсуня-Шевченківського;  Лариса Іваненко. Визволення міста Корсуня від німецьких військ у 1944 році (за спогадами місцевих жителів); Тетяна Полякова. З історії Спасо-Преображенської церкви в місті Корсуні-Шевченківському; Валентина Гриценко. Систематичний покажчик до "Корсунського часопису" за 1994 – 2011 роки.

2014. – №29-30: Отець Юрій Мицик. Незнаний документ з історії Корсунщини початку ХVІІІ століття; Отець Юрій Мицик. Корсунська трагедія 1655 року і легенди навколо неї; Станіслав Степенькін. Огляд внутрішнього життя Корсунщини на основі "Статистичного опису Київської губернії" І.Фундуклея;  Отець Юрій Мицик. За рік до Коліївщини; Леонід Ворошило. Національний рух на Корсунщині у 1940 – 1950-х роках; Парасковія Степенькіна. Перебування короля Станіслава Августа в Канівському повіті у 1787 році;  Олександр Гуща, Ірина Лосицька. Палацовий комплекс у Корсуні-Шевченківському: зв’язок з Римом; Лідія Овсієнко. Наукова цінність предметів археології, що зберігаються у фондах Заповідника; Світлана Костенко. Скульптура у фондах Заповідника; Лариса Цьоменко. Матеріали про К.Г. Стеценка у фондах Заповідника;  Галина Давиденко. З історії учительських династій на Корсунщині (за матеріалами фондів Заповідника); Олена Райкова. Натільний жіночий одяг із зібрання Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника); Лариса Іваненко. Колекція орденів Слави у фондах Заповідника; Ганна Зубко.  Фондова колекція знарядь праці, предметів побуту та творів декоративно-прикладного мистецтва; Катерина Лоєнко. Гербарні зразки дуба черешчатого та його поширення на території ландшафтного парку в місті Корсуні-Шевченківському.

2015. - №31: Станіслав Степенькін. Опис Корсунщини середини ХVІ століття; Станіслав Степенькін. До 430-ї річниці надання місту Магдебурзького права; Христина Роєнко. Наш рід Кулішенків; Парасковія Степенькіна. Палац у Корсуні: до історії забудови; Лариса Цьоменко. Онуки та правнуки Кирила Григоровича Стеценка; Світлана Дремлюк. Походження окремих прізвищ у межах колишнього Корсунського староства; Неопублікована розвідка Михайла Павловича Масла; Станіслав Степенькін. Корсунська битва 1648 року в мемуарах, щоденниках та епістоляріях; Світлана Костенко. Евакуація людей, обладнання підприємств, майна колгоспів з Корсунщини у липні-грудні 1941 року; Галина Давиденко. Війна очима дітей; Лариса Цьоменко. Ремесла та промисли в селі Квітках (за матеріалами польових досліджень 2012-2013 років); Олена Райкова. Народні пісні, записані від Г.К. Перетятько в селі Заріччі; Лариса Іваненко. Корсунь-Шевченківська операція за спогадами місцевих жителів; Ганна Зубко. Свідчення остарбайтерів (за польовими дослідженнями).

2016.-№32-33: Отець Юрій Мицик. Інна Тарасенко. З документації Свято-Михайлівського Видубицького монастиря у Києві  ХVІІ – початку  ХVІІІ століття  (маєтності на Корсунщині); Пам’ятна книга Київської губернії на 1909 рікЛариса Іваненко. Корсунці – учасники бойових дій на Сході України; Станіслав Степенькін. Корсунщина за часів Великого князівстваЛитовського; Парасковія Степенькіна. Ф.-Ж.Дюпресуар і Є Гюо: невідомі сторінки біографій; Лідія Овсієнко. Політична історія України в добу революції 1917 – 1921 років і Корсунщина; Парасковія Степенькіна.Генеалогічне дерево роду Кулішенків із села Черепина (за матеріалами Державного архіву Черкаської області); Світлана Костенко. Жива енергія картин Варвари Нечипоренко; Лідія Овсієнко. Товариство «Просвіта» в історії Корсунщини; Тетяна Полякова. З історії Свято-Іллінської церкви у місті Корсуні-Шевченківському;Давиденко. Знати, щоб пишатися (про учасника Революції Гідності та учасника бойових дій на Сході України, жителя міста Корсуня-Шевченківського Івана Журавльова); Лариса Іваненко. Фондова колекція листів із фронту уродженців Корсунщини, учасників Другої світової війни; Катерина Лоєнко. Значимість ботанічних пам’яток природи Корсунь-Шевченківського району; Валентина Шульга. Народні способи фарбування рослинними барвниками тканини та пряжі на Корсунщині в ХХ столітті (за матеріалами польових досліджень).

 2017. - №34: Отець Юрій Мицик  Кілька документів із історії Вознесенського Мошногірського монастиря другої половини ХVІІІ століття;  Отець Юрій Мицик, Інна Тарасенко. Епізод із релігійної історії Черкащини ХVІІІ століття; Отець Юрій Мицик, Інна Тарасенко.  Нові документи до історії роду Кандиб; Протокол з’їзду делегатів від партизанів (повстанців) Деренковецького району від 7 січня 1920 року; Станіслав Степенькін. Пам’ятна книга Київської губернії на 1915 рік;  Олександр Гаврилюк. Зв’язок роду Хмельницьких із Лисянкою; Світлана Дремлюк. Відродження Спасо-Преображенського храму; Парасковія Степенькіна Матеріали до книги з історії сіл Черепина, Вільхівчика, Карашини (дорадянський період); Юрій Топчій. Сімейні перекази про Тараса Григоровича Шевченка;   Алексей Русаков.Сын своей земли  (о жизни и творчестве  Ю.М. Кольякова, уроженца Корсуня, фотографа и педагога  из учительской династии Бантосов-Кольяковых); Світлана Хижняк Олег Собченко – патріот із  передової; Світлана Костенко. Монументальна Шевченкіана на Корсунщині; Лідія Овсієнко. Навчальні заклади Корсунщини в добу Української революції 1917–1921 років; Галина Давиденко. Волонтерський рух на Корсунщині; Тетяна Полякова. З історії Стеблівських Олександро-Миколаївського двокласного сільського та чотирикласного міського училищ ; Олена Райкова Будівельні матеріали місцевого походження та їх використання в сільському житловому будівництві Корсунщини наприкінці ХІХ–ХХ століть; Світлана Хижняк. Військовослужбовці прикордонних військ СРСР –учасники бойових дій на території Демократичної Республіки Афганістан; Валентина Шульга. Вишивка в житті українців; Катерина Лоєнко. Родина лілійних – значимий елемент флори ландшафтного парку в місті Корсуні-Шевченківському.

2018. - №35 - 36;  Отець Юрій Мицик. Невідомий лист корсунського полковника Івана Гуляницького;      Отець Юрій Мицик, Інна Тарасенко. Василь Авраменко: полеміка з яничарами-комуністами; Отець Юрій Мицик, Інна Тарасенко. Василь Авраменко: листування з родичами; Парасковія Степенькіна. Спогади Василя Авраменка про революційні роки; Станіслав Степенькін. Пам’ятні книжки Київської губернії; Отець Юрій Мицик, Інна Тарасенко. Стеблівські Сліпченки – заслужені діячі Канади; Лідія Овсієнко. Корсунщина в роки Української революції 1917 – 1921 років: фінанси, торгівля, продовольче забезпечення населення; Анатолій Дяченко. Династія енергетиків Дяченків; Унікальні фотографії з архіву Варвари Вакуленко;  Фотолітопис будівництва Корсунської  ГЕС. Лідія Овсієнко. Вістря стріл доби Русі у фондовому зібранні Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника; Галина Давиденко. Протоієрей Ростислав Било – священик і волонтер; Тетяна Полякова. Наполеон Орда і Корсунщина; Андрій Хаврусь. З історії літературно-меморіального музею  І.С. Нечуя-Левицького; Олена Райкова Традиційні типи та особливості планування українського сільського  житла Корсунщини наприкінці ХІХ – ХХ століть; Лариса Іваненко. Формування та діяльність 14 окремого мотопіхотного батальйону «Черкаси» з травня 2014 року по червень 2015 року (за спогадами Василя Отземка, жителя села Квіток); Валентина Шульга. Техніка та орнаменти вишивок на Корсунщині в другій половині ХХ століття (за результатами польових досліджень та матеріалами фондів).

2019. - №37. Отець Юрій Мицик, Інна Тарасенко. Із листування Василя Авраменка з Іваном Боберським;    

Отець Юрій Мицик, Інна Тарасенко. Козацький рід Фененків; Лариса Іваненко. Війна на Сході України: якою вона є; Світлана Дремлюк. Війна зблизька очима дитини; Спогади про Другу світову війну Борисової Неоніли Тимофіївни; Отець Юрій Мицик. Корсунець – студент Києво-Могилянської академії (перша половина ХVІІІ ст.);

Отець Юрій Мицик. Із спогадів діячів УАПЦ (Корсунщина); Станіслав Степенькін. Український визвольний рух за «Паспортом Корсунь-Шевченківського району 1954 року»; Світлана Костенко. Велика любов до життя Фрола Печененка; Лідія Овсієнко. Із історії археологічних досліджень на Корсунщині:радянсько-болгарська археологічна експедиція 1956 року; Галина Давиденко. Війна очима волонтерів; Тетяна Полякова. Невідомий відомий земляк Тадеуш Зелінський – уродженець села Скрипчинці .Валентина Гриценко. Шевченкіана в науковій бібліотеці Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника; Олена Райкова. Толока – звичай колективної взаємодопомоги під  час будівництва житлових і господарських приміщень на  Корсунщині у ХХ столітті; Лариса Іваненко. Вадим Мазніченко: громадянин і патріот; Ганна Зубко. Діалог із деревом (за матеріалами польових досліджень); Валентина Гриценко. Алфавітний перелік статей «Корсунського

часопису» за 1994 – 2018 роки (№ 1 – 36);  Предметно-тематичний покажчик.

2. Матеріали науково-практичних конференцій:

Корсунщина козацької доби: проблеми дослідження та збереження історичних пам’яток. Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. 19 червня 1992 р. – К.: Абзац, 1993. – 110с.

Містить матеріали, які показують історію Корсунщини періоду козацької доби та висвітлюють окремі питання загальноукраїнської історії. Доповіді: В.К.Собченко. Проблеми збереження пам’яток епохи козацтва на Черкащині; Л.Г.Мельник. Козацтво: його місце та роль в історії України; А.Г.Ніколенко. Корсунщина та козацтво; В.І.Сергійчук. Корсунський полк в історії українського козацтва. Наукові повідомлення: Я.Лебединський. Українське козацтво в XVII столітті за "Описом України" французького військового інженера Левассера; Ю.А.Мицик. Кольори прапора Війська Запорізького Низового; І.С.Стороженко. Про неопубліковану працю П.К. Федоренка "Топографічне дослідження Корсунської битви, яка відбулася 16 (26) травня 1648 р."; Г.І.Ярова. Козацькі прапори XVII століття; А.Ю. Чабан. Консолідуюча роль Середнього Подніпров’я у формуванні українського козацтва; К.І.Колесникова. Корсунщина козацької доби в "Актах, относящихся к истории Южной и Западной России, собранных и изданных Археографической комиссиею". Додаток: П.К. Федоренко. Топографическое исследование Корсунской битвы 16 мая 1648 года.

Битва під Корсунем і Національно-визвольна війна середини XVII ст. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 360-річчю битви під Корсунем. 26 травня 1998 р. – Корсунь-Шевченківський, 1998. – 124с.

У книзі подані матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 350-річчю битви під Корсунем 26 травня 1648 р., які висвітлюють здобутки і перспективи вивчення битви під Корсунем у загальному контексті Національно-визвольної війни. Конференція була проведена 26 травня 1998 р. Доповіді: А.Кузьмінський. Уроки Визвольної війни середини XVII століття у контексті сучасного державотворчого процесу в Україні; А.Чабан. Середнє Подніпров’я в часи Визвольної війни середини XVII ст.; Ю.Мицик. Національно-визвольна війна українського народу 1648 – 1658 рр. (підсумки, проблеми й перспективи); С.Степенькін. Соціально-економічний розвиток Корсунського полку середини XVII ст. Наукові повідомлення: О.Апанович. Корсунська битва; В.Поліщук. Корсунська битва 1648 року у фольклорі й українській поезії XVII ст.; О.Апросіна. Українсько-польські стосунки після Корсунської битви (травень-серпень 1648 р.); Б.Галь. Корсунська битва в контексті українського державотворення (історіографічний огляд); П.Степенькіна. Проблеми дослідження та збереження пам’яток козацької доби на Корсунщині; А.Ніколенко. Полководчий талант Богдана Хмельницького; Н Макарчук. Корсунський полковник Станіслав Морозенко; Л.Овсієнко. Народна пам’ять про битву під Корсунем 1648 року; О.Назаров. Археологічні дослідження пам’яток козацької доби на території Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника.

 

Роль і місце Корсунь-Шевченківської наступальної операції в звільненні Правобережної України. – Корсунь-Шевченківський, 2004. – 196с.

До книги увійшли наукові доповіді та повідомлення, які були представлені на міжнародну науково-практичну конференцію 11 лютого 2004 року. У них розглядається роль і місце Корсунь-Шевченківської наступальної операції, яка була проведена військами І та ІІ Українських фронтів 24 січня – 17 лютого 1944 р., у звільненні Правобережної України. Доповіді: В.Г.Лішавський. Оточення та знищення німецько-фашистського угруповання під час Корсунь-Шевченківської операції – один з яскравих проявів воєнного мистецтва в роки Великої Вітчизняної війни; В.С.Сидоров. Воєнно-історичне значення результатів Корсунь-Шевченківської операції для розвитку теорії воєнного мистецтва; В.О.Огнів. Дії артилерії в Корсунь-Шевченківській операції (24.І – 17. ІІ 1944 року); В.Г.Бережинський. Досвід бойового застосування артилерії в Корсунь-Шевченківській операції; П.Я.Степенькіна. Війська Bермахту і СС у Корсунь-Шевченківській операції; М.М.Богарт. Участь 5 добровольчої штурмової бригади СС "Валлонія" в Корсунь-Шевченківській операції; Ю.І.Костенко. Ополченці в боях за Україну; В.Д.Макаров, В.В.Корнієнко. Військово-Повітряні сили в Корсунь-Шевченківській операції; В.А.Зельницький. Інженерні війська в Корсунь-Шевченківській операції (24.І – 17. ІІ 1944 року); Н.О.Смолярчук, М.Ю.Шевченко. Огляд листів з колекції Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років"; Т.Ю.Полякова. Війська 5 гвардійської танкової армії в Корсунь-Шевченківській операції; Р.К.Загоріна. Форсування Дніпра і визволення м. Черкаси (листопад – грудень 1943 року); А.Я.Сало. До питання про тилове забезпечення Корсунь-Шевченківської операції; Л.Г.Овсієнко. Визволення Корсунь-Шевченківського району від німецьких військ у ході Корсунь-Шевченківської наступальної операції (за матеріалами Центрального архіву Міністерства оборони Російської Федерації); А.І.Бахмут. Допомога місцевого населення військам Червоної армії під час Корсунь-Шевченківської операції.

 

Місце і значення Поросся в історії України (ІХ - ХVІІ ст.). - Корсунь-Шевченківський, 2007. - 138с.

До книги увійшли наукові доповіді та повідомлення, які були представлені на науково-практичну конференцію 28 листопада 2007 року. У них розглядається місце і значення Поросся в історії України у ІХ – ХVІІ століттях. Тетяна Степанова. Вступне слово при відкритті конференції. Доповіді: Анатолій Чабан. Корсунщина: біля витоків формування українського етносу; Максим Квітницький. Пороська захисна лінія: етапи формування та розвитку (у світлі писемних та археологічних джерел); Станіслав Степенькін. Корсунщина наприкінці ХVІ – першій половині ХVІІ ст. Наукові повідомлення: о. Юрій Мицик. З джерел до історії Білоцеркіщини ХVІ – ХVІІІ століть (за матеріалами польських архівосховищ); Василь Мельниченко. Корсунщина в сучасних історико-краєзнавчих дослідженнях; Юрій Михайлюк. Поросся в ХІ – першій половині ХІІІ ст.; Ольга Харсун. Єврейське населення міст Черкащини у 60 - 90-х роках ХVІІІ століття:соціально-економічний аспект; Дмитро Куштан. Сюжети кахлі з пізньосередньовічного Корсуня; Інна Тарасенко. Корсунська битва 1648 року у висвітленні хроніки С.Твардовського; Лариса Сиволап. Назва річки Рось як пароль до вирішення історичних питань; Артем Борисов. Городище поблизу села Шарки. Історія дослідження та сучасний стан; Лідія Овсієнко. Дослідження залишків фортець давньоруського часу на території Корсунь-Шевченківського району; Олена Райкова. Музейні предмети давньоруського часу у фондах Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника; Валентина Нестеренко. Кочові племена в Пороссі ІХ - ХІІ ст.

Корсунь-Шевченківська операція – частина стратегічного наступу військ Червоної армії на території України в зимово-весняну кампанію 1944 року. – Корсунь-Шевченківський, 2009. – 150с.

До книги увійшли матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Корсунь-Шевченківської наступальної операції. На підставі нових досліджень поданий, зокрема, матеріал про початок операції на території Кам’янського району, про участь мобілізованого поповнення 1943 – 1944 років у Корсунь-Шевченківській битві. Тетяна Степанова. Вступне слово при відкритті конференції; Лідія Овсієнко. Корсунь-Шевченківська наступальна операція: спроби деблокування німецьких військ та їх результати;  Григорій Голиш.  Учасники "Сталінграда на Дніпрі" із села Чапаєвки: спроба просопрографічного портрета; Володимир Горєлов. Досвід бойових дій на території України в роки Великої Вітчизняної війни – основа підвищення боєготовності, виучки військ Київського військового округу в післявоєнний період (1945 – 1953 рр.);  Тетяна Клименко. Документи Державного архіву Черкаської області – важливе джерело з вивчення історії Корсунь-Шевченківської наступальної операції;  Парасковія Степенькіна. Німецькі архівні документи про участь військ Вермахту і СС у Корсунь-Шевченківській битві; Олександр Шамрай. Втрати німецького командування в Корсунь-Шевченківській наступальній операції; Тетяна Федорова. Окупація очима дитини (зі спогадів Миколи Лисенка, уродженця села Деренківця); Людмила Рибченко. Радянські військові мобілізації 1943 – 1944 років. Участь щойно мобілізованого поповнення в Корсунь-Шевченківській битві; Ярослава Пасічко. Корсунь-Шевченківська наступальна операція в експозиції та у фондових колекціях Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років";  Микола Борщ. Подвиги черкащан під час Корсунь-Шевченківської наступальної операції у січні-лютому 1944 року; Юрій Ляшко. Початок Корсунь-Шевченківської наступальної операції на території Кам’янського району Черкаської області (за матеріалами польових досліджень); Петро Гогуля. Поховання генерал-лейтенанта В. Штеммерманна в селі Бране Поле Богуславського району Київської області; Ольга Ісаєва. 206 стрілецька дивізія: бойовий шлях, персоналії, вшанування пам’яті на канівській землі;   Сергій Хаврусь. Події Корсунь-Шевченківської битви на території села Миколаївки Корсунь-Шевченківського району; Лариса Цьоменко. Допомога жителів села Квітки підрозділам Червоної армії під час боїв за село у січні-лютому 1944 року; Лариса Іваненко. Визволення населених пунктів Корсунь-Шевченківського району в ході Корсунь-Шевченківської операції (за спогадами місцевих жителів).

Історія України ХХ ст.: джерела, результати та перспективи історико-краєзнавчих досліджень. Збірник матеріалів науково-практичної конференції 12 жовтня 2011р. – Черкаси, видавець Ю.Чабаненко, –  185с.  

До збірника увійшли доповіді та наукові повідомлення, що були представлені на науково-практичну конференцію. У них розглядаються джерела, результати та перспективи історико-краєзнавчих досліджень історії України ХХ століття.  Чабан Анатолій. Проблеми та перспективи дослідження історії України ХХ століття; Мельниченко Василь. Історія повсякденності як напрямок історико-краєзнавчих досліджень; Костенко Світлана. Витоки громадської самоорганізації українського селянства початку ХХ століття; Овсієнко Лідія. З історії формування та діяльності органів охорони порядку на Корсунщині в роки Української революції 1917 – 1921 років  (за матеріалами архівів Київської та Черкаської областей); Тетяна Федорова. Історико-краєзнавчі дослідження Черкащини як базові в контексті загальної історії України; Бондаренко Віталіна. І.О.Гуржій – видатний дослідник аграрної історії України; Харсун Ольга. Дослідження міст Центральної України у складі Речі Посполитої ХVІІІ століття: релігійний та національно-визвольний аспекти; Полякова Тетяна. Події 1905 – 1907 років; Давиденко Галина. Діяльність комітетів незаможних селян на Корсунщині (за матеріалами Державного архіву Черкаської області); Кукса Надія. Історико-етнографічні студії Івана Макаровича Гончара на Чигиринщині; Валах Тетяна. Архівні документи в дослідженні діяльності культурно-просвітницького товариства "Просвіта" на Черкащині в 20-х роках ХХ століття; Григоренко Тетяна. Роль архівних джерел у дослідженні історії Черкащини 20-30-х років ХХ століття (за матеріалами Державного архіву Черкаської області, архіву Управління МВС України в Черкаській області, Галузевого архіву Служби Безпеки України); Гогуля Петро. Повстанець-бандурист Антін Митяй.

Корсунщина в історії України. Збірник матеріалів науково-практичної конференції 15 грудня 2015 р. – Черкаси, видавець Ю.Чабаненко, –  390с.

До збірника увійшли матеріали науково-практичної конференції «Корсунщина в історії України», що відбулася 15 грудня 2015 року у місті Корсуні-Шевченківському. Тетяна Нераденко (м. Черкаси). Археологічні скарби Корсунщини. Юрій Михайлюк (м.Черкаси).  Корсунський край в «темні віки» (ХІV – ХVІ століття). Станіслав Степенькін (м. Корсунь-Шевченківський). Соціальне та економічне становище Корсунщини в часи Великого князівства Литовського. Парасковія Степенькіна (м. Корсунь-Шевченківський). Корсунщина в історії Української Православної Церкви ХVІІ століття. Jarosław Norbert Chadaś ( Rzeszów,  Rzeczpospolita Polska). Korsuń 1648 – a co gdyby Chmielnicki przegrał.Едуард Мондзелевський. Славний син землі корсунської К. Стеценко: невідомі сторінки його праці в уряді Директорії УНР. Лідія Овсієнко (м. Корсунь-Шевченківський).  Аграрні відносини в роки Української революції 1917 – 1921 рр. (за архівними документами з історії Корсунщини). Олег Толкушин (г. Черкассы). Подходы к разрешению проблем, возникших при создании опознавательно-правовых знаков Сахновского сельского сонета Корсунь-Шевченковского района.Олександр Вєтров (м. Кам’янка). Спірне питання щодо ініціативи та організації гайдамацького повстання «Коліївщина» 1768 року. Анатолій Шостопал (м. Черкаси).  «Іванкові голівки» з КорсунщиниОлександр Самков (м. Черкаси).  Зріз життя селянства північно-східної Корсунщини за матеріалами дослідження родоводів сіл Нетеребки і Сахнівки.Тетяна Полякова (м. Корсунь-Шевченківський).  Родина барона Сергія Едуардовича Штейгера – власника села Миколаївки. Наталья Орленко (г. Ростов, Россия). История образования хутора Новочигириновского.Олександр Комарніцький. Студентство Корсунського педтехнікуму у 20 – 30-ті рр. ХХ століття. Галина Давиденко (м. Корсунь-Шевченківський).  Розселення куркульських господарств на Корсунщині в 1920 – 1930-х роках (за матеріалами Державного архіву Черкаської області). Надія Кукса (м. Чигирин). Голодомор 1932 – 1933 років на Чигиринщині (за документами Державного архіву Черкаської області). Оксана Мінська (м. Чигирин).  Увічнення пам’яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років у населених пунктах Чигиринського району. Світлана Шмиголь (м. Чигирин).  Голодомор 1932 – 1933 рр. у спогадах жителів с. Вітове Чигиринського району. Олександр Назаров, Микола Долгій (м. Черкаси). Матеріали пошукових робіт у місцях бойових дій періоду Другої світової війни на території Черкаської області. Лариса Іваненко (м. Корсунь-Шевченківський).  Людські втрати та матеріальні збитки під час Корсунь-Шевченківської наступальної операції за спогадами очевидців (на прикладі окремих сіл Корсунь-Шевченківського району). Людмила Абашіна (м. Чигирин). Звільнення Чигирина 12 грудня 1943 року (за спогадами визволителів міста). Надія Бойко (м. Переяслав-Хмельницький). Скарги жителів Переяславщини як джерело з історії життя цивільного населення після звільнення у 1943 році (огляд документів архівного відділу Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації). Артур Іжевський (м. Львів). Образ Козака і Гайдамаки у сатиричній графіці Галичини ХVIII – початку ХХ століття та українське національне відродження. Михайло Волков (м. Корсунь-Шевченківський).  Віддана театральному мистецтву (про народну артистку України  Марію Харченко). Світлана Костенко (м. Корсунь-Шевченківський).  Знаний живописець з Корсунщини Сергій Дуплій в контексті соціокультурного аналізу. Максим Попов (м. Черкаси). Зубчасте мустьє – останній зойк культури неандертальців. Валентина Нестеренко (м. Черкаси).  Корсунь у творчому житті художника Григорія Лапченка. Пархоменко Ельвіра. Актуальні питання збереження історико-культурних надбань України та творчої спадщини Кирила Стеценка. Перші спроби створення музею К. Стеценка. Клавдія Колесникова (м. Корсунь-Шевченківський).  Відомі в світі та майже не відомі на Корсунщині наші земляки- митці Абрам та Бенедикт Козлови. Леонід Ворошило (м. Корсунь-Шевченківський).  Всюди лише Україною жив. Світлана Дремлюк (м. Корсунь-Шевченківський).  Постать Андрія Легота у контексті творчої художньої літератури української діаспори середини ХХ століття. Ірина Ганджа (м. Київ). Валентина та Валерій Антонюки: феномен української мистецької родини. Оксана Горенич (м. Чигирин). Творчість майстрині-лялькарки Олени ЧерноусАлла Єфремцева (м. Кам’янка). Викопна фауна Лузанівського відслонення палеоценової доби кайнозойської ери. Алла Перепелиця (м. Чигирин). Природні та штучні гідрологічні об’єкти «Замкової гори» (ХVІІ – ХХІ ст.). Олена Райкова (м. Корсунь-Шевченківський).  Деякі конструктивні прийоми сільського житлового будівництва Корсунщини наприкінці ХІХ – ХХ століть.

Україна – на шляху до Незалежності. Збірник матеріалів науково-практичної конференції. 7 грудня 2017 року. – Корсунь-Шевченківський: Видавець І.В. Майдаченко, 2018.

До збірника  увійшли матеріали науково-практичної конференції «Україна – на шляху до Незалежності», що відбулася 7 грудня 2017 року в місті Корсуні-Шевченківському. Анатолій Коцур (м. Київ). Державницька ідея та інтелектуальна еліта України ХІХ – початку ХХ ст. Зоряна Комаринська (м. Львів). Європейський вибір України – цивілізаційний вибір. Парасковія Степенькіна (м. Корсунь-Шевченківський). Василь Авраменко: Життя віддане Україні. Дмитро Куштан (Київ-Черкаси). Історія Черкаських замків (ХІV- ХVІІІ століття). Михайло Волков (м. Корсунь-Шевченківський). Шевченкіана Андрія Легіта. Станіслав Степенькін (м. Корсунь-Шевченківський). Корсунський блокпост. Людмила Клочко (с. Качанівка). Суспільно-культурна діяльність Василя Васильовича Тарновського-молодшого в контексті відродження національної ідеї. Галина Таран (м. Кам’янка). Окупація Кам’янського району 1941 – 1943 років за сторінками щоденника  Йосипа Поліщука. Таїсія Рудик (м. Чернівці). Боротьба за українську державність на Буковині в 1918 році (подій та музейний показ). Андрій Гольцов (м. Київ). Геополітичні аспекти ліквідації Гетьманату К. Розумовського. Галина Коцур (м. Київ). Петро Калнишевський : шлях від кошового отамана Запорорзької Січі до святості. Віта Коцур (м. Переяслав-Хмельницький). Благодій козацької старшини (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.): історіографічний дискурс. Валентина Петрович (м. Луцьк). Вивчення історії Луцького замку за даними ревізії 1545 року. Світлана Копилова (м. Запоріжжя). Стан аптечної справи в Україні в першій половині ХVІІІ ст. на прикладі Лубенського полку. Сергій Лапшин (м. Вінниця). Функціонування правління гетьманського уряду в Україні в 1734 – 1750 роках у контексті інкорпораційної політики Російської імперії.

Юрій Фігурний (м. Київ). Україна та українці у Другій світовій війні:доля гвардії сержанта Степана Фігурного у долі Батьківщини. Ольга Матвєєва (м. Київ).Художня рецепція подій Другої світової війни в «Щоденнику» В.Винниченка. Ганна Гаджилова (м. Київ). Драматургічна рецепція українсько-польських взаємин. Оксана Висовень (м. Переяслав-Хмельницький). Внесок євангельських християн-баптистів УРСР у національно-духовне відродження України . Ілля Ільїн (м. Харків). Роздрібна торгівля в Харкові та соціально-класові протиріччя радянського суспільства (за матеріалами діяльності Хаторгу у 1930–1932 роках).В’ячеслав Іванов (м. Київ). Участь українців у радянсько-фінській війні 1939–1940 років у працях дослідників вітчизняної історіографії. Олександр Назаров (с. Легедзине). Останній контрудар 26-ї армії Південно-Західного фронту в серпні 1941 року. Олександр Вєтров (м. Кам’янка). «Білі плями» в діяльності холодноярського отамана Василя Чучупаки. Таміла Чупак (м. Кам’янка).Газета «Чигиринські вісти» – інформативне джерело доби Української революції 1917–1921 років. Лідія Овсієнко (м. Корсунь-Шевченківський). З історії Корсунщини в добу Української революції 1917–1921 років: Деренківецька волость. Тетяна Григоренко (м. Черкаси). Кооперативний рух селянства Черкащини в умовах нової економічної політики. Тетяна Цимлякова (м. Дніпро). Події Української революції на Катеринославщині 1917–1921 років. Катерина Секрета, Павло Дудник (м. Миколаїв). Окупаційні режими на Миколаївщині в роки Другої світової війни.  Тетяна Полякова (м. Корсунь-Шевченківський).Важкі танки ІС-1: перші випробування. Юрій Ляшко (м. Кам’янка). Таємниця братської могили. Олександр Мушта (м. Кам’янка). Православна Церква і духовенство як об’єкт репресій більшовицького режиму в Кам’янському районі у 1930-х роках . Надія Кукса (м.Чигирин). Історичний некрополь Свято-Іллінської церкви у Суботові: поховання Олександра Квартальнова. Наталія Пугач (м. Кам’янка). Доля однієї людини в історії Другої світової війни.Валентина Казус (м. Харків). Харків у Першій світовій війні. Наталія Чигирик (м. Чигирин). З історії створення Кременчуцького водосховища. Наталія Чигирик (м. Чигирин). З історії діяльності Тясминської експериментальної бази Інституту гідробіології Академії наук УРСР. Лідія Біліченко (м. Миколаїв). Становище Православної Церкви на Півдні України  в 20–30-х роках ХХ століття. Катерина Лоєнко (м. Корсунь-Шевченківський). Рослини природної флори Корсунщини,  що вживалися в їжу під час Голодомору 1932–1933 років (за спогадами жителів сіл Черепин, Вільхівчик, Карашина). Олена Жам (м. Переяслав-Хмельницький). Історія дослідження та музеєфікації водяних млинів Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Світлана Костенко (м. Корсунь-Шевченківський). На захисті зникаючого українського мистецтва. Марина Штолько (м. Київ). Рідкісний фонд Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України як джерело історичної пам’яті. Валентина Буренко (с. Качанівка). Пропозиції щодо концептуального рішення музеєфікації Качанівської садиби. Олег Толкушин (м. Черкаси). Історична спадщина старостинського округу села Деренковець Набутівської сільської ради, відображена знаково-символічними засобами в його пізнавально-правових знаках. Наталя Заїка (м. Переяслав-Хмельницький). Участь переяславців у Революції Гідності 2013–2014 років. Виставкові проекти Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». Галина Давиденко (м. Корсунь-Шевченківський).Сергій Риженко: лікар і патріот. Валентина Нестеренко (м. Черкаси). Д.П.Бочков – перший директор Черкаського музею. До 100-річчя Черкаського обласного краєзнавчого музею. Катерина Кравченко (с. Качанівка). Колекція Василя Васильовича Тарновського-молодшого як складова музейного фонду України. Денис Кулик (м. Черкаси). Музейна колекція листів червоноармійця Василя Федотова. Олена Райкова (м. Корсунь-Шевченківський). Музейні предмети, що характеризують житло, народні заняття, національне вбрання, побут, фольклор, обрядовість українців Корсунщини у фондовій колекції Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника. Світлана Філіпова (м. Кам’янка). Колекція марок у фондовій збірці Кам’янського державного історико-культурного заповідника. Лариса Іваненко (м. Корсунь-Шевченківський). Ізваринський «котел» 2014 року (за спогадами О.В.Журавльова). Тетяна Войцеховська (м. Дніпро). Особливості функціонування музею «Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО». Лариса Висоцька (м. Кам’янка). Історія одного солдата мовою нагородних документів. Алла Перепелиця (м. Чигирин). Монумент на ознаменування боротьби українського народу під проводом Б.Хмельницького. Олександр Самков (м. Черкаси). Пригоди одного експоната              

3. Музейні каталоги:

Присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 158с.

До цього видання увійшов каталог музейних предметів та бібліографічний покажчик джерел, літератури та періодичних видань з шевченківської тематики, що зберігаються у фондах та науковій бібліотеці Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника. У фондах зберігається 479 музейних предметів з шевченківської тематики, індекс видань з шевченківської тематики в науковій бібліотеці становить 701.

 

Присвячений 365-річчю Корсунської битви /С.Степенькін, В.Гриценко. – Черкаси: ФОП Чабаненко Ю.А., 2014. – 82с.

До цього видання увійшов каталог музейних предметів та бібліографічний покажчик джерел, літератури та періодичних видань з козацької тематики, що зберігаються у фондах та науковій бібліотеці Корсунь-Шевченківського державного історико-культурного заповідника. У фондах зберігається 227 музейних предметів з козацької тематики, індекс видань з козацької тематики в науковій бібліотеці становить 556.

 

4. Науково-популярні видання

 

Мицик Ю.А., Степенькін С.Ю. Корсунщина козацька. – Корсунь-Шевченківський, 1997. – 136 с.

У книзі досліджується історичне минуле Корсунщини. Книга грунтується на архівних матеріалах та документах, пов’язаних з історією України від найдавніших часів до XVIII ст. Має кольоровий та чорно-білий ілюстраційний матеріал. Розділи: Давнина; Часи козацькі; Корсунщина в роки Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.; Корсунський полк у роки Руїни. Додатки: Корсунські полковники; Дещо з гайдамацького минулого Корсунщини; Лист гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного до богуславського підстарости Вільяма, писаний 12 червня 1620 р. з Стеблева; Корсунське староство (із люстрації Київського воєводства 1622 р.); Корсунська перемога (народна пісня); Документи Корсунської полкової канцелярії XVII ст. – XVIIІ ст.; Фрагмент опису Надросся Павлом Алеппським під час подорожі Антіохійського патріарха Макарія в Росію (XVII ст.); Документи Головного архіву давніх актів у Варшаві, що відносяться до років Руїни; 1687 р. Донесення невідомого автора до невідомого про події часу Першого Кримського походу; 1693 р. Звіт Кир’яка Ісаровича королеві Речі Посполитої Яну ІІІ Собеському про дипломатичну місію до гетьмана І. Мазепи; 1753 р. Донесення київського коменданта Кюстрина до Колегії іноземних справ про дії гайдамаків під Богуславом.

 

Тарас Шевченко і Корсунщина. До 185–річчя з дня народження. – Корсунь-Шевченківський, 1999. – 12 с.

Книга розповідає про перебування Т.Г.Шевченка на Корсунщині. Містить чорно-білі ілюстрації.

 

Малий енциклопедичний словник Корсунщини. – Корсунь-Шевченківський, 2003. – Т.1. – 196с.; 2004. – Т.2. – 336с.

Видання вміщує статті з історії Корсунщини від найдавніших часів до кінця ХХ ст. у контексті сучасного бачення історичного розвитку країни. У 1 томі надруковано статті з літери А до літери К, а у 2 – з Л по Я. Наприкінці 2-го тому є алфавітний покажчик всіх статей, що містяться в обох томах.

 

Степенькіна П.Я., Дремлюк С.П., Ніколенко А.Г., Степенькін С.Ю. Корсунь староденний. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2011. – 448с.

У книзі вперше в українській історіографії грунтовно досліджено історію міста Корсуня-Шевченківського: його заснування, становлення та розвиток в контексті історії України. На основі архівних джерел, літератури, спогадів та свідчень сучасників авторам вдалося поєднати минуле і сьогодення старовинного міста Корсуня, розповісти про його мешканців. У книзі є розділи: Минуле і сьогодення Корсуня; Райони (кутки) Корсуня; Вулиці міста; Провулки міста; Площі міста; Острови на річці Росі; Водяні млини; Мости; Урочища. Книга багато ілюстрована.

 

Степенькіна П.Я. Корсунські дороги Шевченка. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 224с.

У книзі вперше в українській історіографії досліджено дороги Тараса Григоровича Шевченка Корсунщиною 1827 – 1829, 1845 та 1859 рр. Подані короткі історичні довідки населених пунктів, через котрі пролягали дороги Шевченка. Названі імена близьких, друзів та знайомих Тараса Григоровича, яких поєднала корсунська земля. Книга побудована за розділами: Дитячі дороги Тараса Шевченка Корсунщиною; Травневі дороги Шевченка Корсунщиною; Останні Тарасові дороги Корсунщиною; Шевченків світ Корсунщини. До книги вміщені листи Т.Г. Шевченка до В.Г.Шевченка та листи В.Г.Шевченка і Ф.Г.Лебединцева до Т.Г.Шевченка. Книга багато ілюстрована.

Цьоменко Л.П., Степенькіна П.Я. Село Квітки і квітчани: сторінки людської пам’яті. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2015. – 384с.

Ця книга є першим грунтовним дослідженням з історії села Квіток, що на Черкащині. На підставі архівних джерел і спогадів квітчан показано історію села й долю людей з давніх-давен і до сьогодення. Структура книги: Село Квітки – від далекого минулого до сьогодення; Сторінки історії села у спогадах його мешканців; Освітній центр села – школа; Гордість села; До витоків квітчанських родів; Хранителі давніх ремесел і промислів; Загадки і розгадки квітчанських топонімів; Історія села мовою статистичних відомостей. Книга багато ілюстрована.

5. Наукові видання

Хрестоматія з історії Корсунщини ХІ - початку ХІХ ст./ упоряд. С.Ю. Степенькін. - Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2015. - 432 с.

У хрестоматії подано матеріали з історії Корсунщини від ХІ ст. до початку ХІХ ст. У ній вміщено документи часів Русі, Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Української козацької держави, початку панування Російської імперії. Хрестоматія складається з історичних джерел та уривків з наукової літератури. Документи наведені в хронологічній послідовності.

 

Корсунь козацький. Мицик Ю.А., Степенькін С.Ю. – К.: ТОВ «Видавництво “Кліо“»,2016. - 224 с.

У книжці досліджується історичне минуле старовинного козацького міста Корсуня і Корсунщини в цілому від давніх часів до ХІХ ст., простежується роль цього регіону у складному процесі державотворення України. Праця грунтується на малознаних і архівних джерелах.

Видання розраховане на науковців, викладачів середньої та вищої школи, краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією козацтва й рідного краю.